Điều khoản

Điều khoản và Điều kiện
Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả tài liệu liên quan đến điều khoản sử dụng, chính sách sử dụng được chấp nhận, thỏa thuận đăng ký, chính sách về quyền riêng tư và các thỏa thuận sản phẩm khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chung
Tại Kouvela Pique, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn, tên miền của bạn cùng phương thức thanh toán để tiến hành đăng ký. Vui lòng xem lại Chính sách về Quyền riêng tư của Kouvela Pique để biết thêm thông tin.

Chính sách về Quyền riêng tư

MIỀN MIỄN PHÍ
Đây là cách đăng ký chuẩn. Dịch vụ này miễn phí! Bạn cần phải có website, trang chủ hoặc trang web trực tuyến trên một địa chỉ web sẵn có hoặc có khả năng tự thiết lập máy chủ/website với nội dung riêng cho mình. Mỗi người dùng Internet truy cập địa chỉ miền miễn phí của bạn sẽ tự động được chuyển đến địa chỉ website mà bạn đã đăng ký. Bạn có thể thay đổi địa chỉ website của mình bất cứ lúc nào để chuyển hướng người dùng của bạn tới một website hoặc trang web khác.